Đoàn công tác Công ty Điện lực Quảng Nam tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ngày 22/05/2022, Đoàn công tác Công ty Điện lực Quảng Nam đã đến thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Tại đây, đoàn đã được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành Điện, tìm hiểu về những mốc son lịch sử của Điện lực Việt Nam, xem phim tài liệu và tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống.

Thay mặt đoàn công tác, ông Lưu Đức Lợi - Phó giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam đã viết lưu bút tại Nhà truyền thống.

Dưới đây là những hình ảnh về buổi tham quan của đoàn tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.


  • 22/05/2022 10:02
  • Tin: Thu Hường; Ảnh: Mạnh Tuấn