Đoàn cán bộ hưu trí quận Ba Đình tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ngày 4/12/2020, Đoàn cán bộ hưu trí quận Ba Đình, gồm các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Cục an ninh Bộ Công an và Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã đến thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

 


  • 04/12/2020 03:28
  • Hải Yến – Thanh Huyền