Image Description
 

Danh sách CBCNV ngành Điện đã hy sinh để bảo vệ dòng điện

Trong lịch sử ngành Điện Việt Nam, các thế hệ công nhân, người làm nghề Điện đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung, vì sự phát triển ngành Điện nói riêng. 131 cán bộ, công nhân viên hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ đã làm ngành Điện bị thiệt hại nặng nề. 11/12 nhà máy điện bị đánh phá hủy diệt hoặc hư hỏng nặng. Nhưng với khẩu hiệu hành động: “Mỗi công nhân điện là một chiến sĩ kiên cường trong sản xuất và chiến đấu bảo vệ nguồn điện”, những người làm nghề Điện Việt Nam đã vượt qua khói lửa đạn bom, với ý chí “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”, kiên cường sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

NGHỀ NGHIỆP

NĂM

HY SINH

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

1

 Hoàng Thế Doãn

1932

 Công nhân cao thế

09/1961

2

 Đào Xuân Phương

1948

 Công nhân vận hành đi-ê-den

1967

ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH

3

 Phạm Văn Dung

1950

 Bảo vệ

01/6/1972

4

 Nguyễn Thanh Hà

1949

 Công nhân

19/8/1972

5

 Trần Văn Long

 

 Công nhân

1972

ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

6

 Trần Văn Qua

1930

 Quản đốc Phân xưởng Điện

04/6/1965

7

 Nguyễn Bửu Quang

1921

 Trưởng phòng Hành chính

04/6/1965

8

 Phan Đức Duyệt

1906

 Thợ nguội/Fitter

04/6/1965

9

 Lê Thị Hoè

1938

 Kỹ thuật nhiệt, Phân xưởng Lò

04/6/1965

10

 Nguyễn Cảnh Dần

1939

 Công nhân vận hành lò

04/6/1965

11

 Trần Văn Toàn

1946

 Công nhân vận hành lò

04/6/1965

12

 Đỗ Ngọc Đỉnh

1943

 Công nhân Thí nghiệm điện

04/6/1965

13

 Đỗ Văn Phụng

1930

 Nhân viên kỹ thuật, Tổ Thiết kế

07/6/1965

14

 Chu Văn Xích

1942

 Công nhân điện

1965

15

 Trần Văn Tý

1921

 Trưởng kíp vận hành lò

1965

16

 Nguyễn Khắc Đạt

1930

 Công nhân đường dây

04/2/1966

17

 Hồ Sỹ Tiến

1933

 Đội trưởng đội Xây dựng

1966

18

 Trần Văn Quyền

1946

 Công nhân điện

1966

19

 Đậu Khắc Hân

1936

 Công nhân điện

15/4/1968

20

 Hà Đăng Sinh

1945

 Y tá

16/4/1968

21

 Trịnh Văn Thuận

1940

 Công nhân trực chính vận hành điện

16/4/1968

22

 Phan Hữu Cừ

1949

 Công nhân vận hành lò

18/4/1968

NHÀ MÁY ĐIỆN VIỆT TRÌ

23

 Trần Chính Đán

1941

 Công nhân vận hành lò

12/3/1967

24

 Đào Kim Hài

1938

 Công nhân vận hành lò

12/3/1967

25

 Nguyễn Thương Hùng

1945

 Công nhân vận hành lò

12/3/1967

26

 Hoàng Công Mật

1937

 Công nhân vận hành lò

12/3/1967

27

 Đặng Tiến Bệ

1936

 Công nhân vận hành lò

12/3/1967

28

 Phạm Duy Hùng

1941

 Công nhân vận hành lò

12/3/1967

92

 La Văn Hương

1940

 Công nhân vận hành lò

12/3/1967

30

 Nguyễn Văn Thính

1945

 Công nhân vận hành lò

12/3/1967

31

 Phan Văn Muôn

1934

 Công nhân điện

12/3/1967

32

 Nguyễn Văn Được

1939

 Trưởng kíp vận hành tua bin

12/3/1967

33

 Hoàng Thị Thanh

1942

 Nhân viên cấp dưỡng

12/3/1967

34

 Nguyễn Văn Tiếp

1949

 Công nhân lao động

25/6/1972

35

 Lê Thị Thông

1932

 Công nhân nhiên liệu

15/8/1972

ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH

36

 Đặng Thị Hồng

1941

  Công nhân Phân xưởng Lò

1967

37

 Bùi Hữu Phùng

1941

 Công nhân Phân xưởng lò

1967

38

 Cao Văn Quế

1930

 Công nhân Phân xưởng điện

1967

39

 Trần Văn Xuân

1918

  Tổ sửa chữa Lò hơi, Phân xưởng Lò

1967

40

 Phạm Văn Nhán

1924

  Tổ sửa chữa Lò hơi, Phân xưởng Lò

1967

41

 Nguyễn Văn Lộc

1925

  Tổ sửa chữa Lò hơi, Phân xưởng Lò

1967

42

 Võ Tân Tấn

1924

  Phụ trách Quân sự Nhà máy

1972

43

 Bùi Xuân Luận

1926

  Công nhân Phân xưởng điện

1972

44

 Bùi Đức Tỵ

1939

  Công nhân Phân xưởng Cơ điện

1972

45

 Phạm Ngọc Điệp

1951

  Công nhân Phân xưởng Máy tuabin

1972

46

 Phạm Đình Thụ

1947

  Công nhân phân xưởng Máy tuabin

1972

47

 Võ Quốc Quyền

1928

  Giám đốc Nhà máy

1972

48

 Lê Thị Hường

1930

  Nhân viên Phòng Hành chính quản trị

1972

49

 Nguyễn Văn Giới

1930

  Trưởng ca Nhà máy điện

1972

50

 Võ Ngọc Diện

1936

  Kỹ sư, kỹ thuật viên Phân xưởng Máy

1972

51

 Đặng Thị Hương

1936

  Công nhân Phân xưởng Thí nghiệm

1972

52

 Đỗ Thanh Tân

1952

  Nhân viên Phòng Y tế

1972

53

 Nguyễn Thị Gái

1932

  Công nhân Phân xưởng

1972

54

 Phạm Thị Dung

1936

  Công nhân lao động than

1972

ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN

55

 Ngô Đức Quế

1942

 Công nhân đường dây

1966

56

 Hà Thị Tiến

1948

 Công nhân vận hành lò

1972

57

 Phạm Thị Vụ

1941

 Công nhân vận hành lò

1972

58

 Nguyễn Đình Xô

1939

 Công nhân cơ khí

1972

ĐIỆN LỰC THANH HÓA

59

 Lê Bật Giác

1937

  Công nhân vận hành lò

27/7/1965

60

 Nguyễn Đức Ấp

1929

 Tổ trưởng sản xuất 3/7

27/7/1965

61

 Nguyễn Quỳ

1927

 Công nhân

29/7/1965

62

 Trần Văn Trí

1933

 Công nhân vận hành lò hơi

1967

SỞ QUẢN LÝ PHÂN PHỐI ĐIỆN HẢI PHÒNG

63

  Trần Đức Hà

1939

  Kỹ sư

9/8/1966

64

  Nguyễn Văn Phương

1934

  Công nhân đường dây

01/7/1967

65

  Trịnh Văn Hàm

 

  Công nhân đi-ê-den Kiến An

1968

66

  Lê Hồng Lơ

 

  Công nhân đi-ê-den

16/4/1972

67

  Võ Văn Vần

 

  Công nhân hóa chất

16/4/1972

68

  Nguyễn Hòa

 

  Cán bộ phòng Xây dựng cơ bản

16/4/1972

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

NGHỀ NGHIỆP

NĂM

HY SINH

ĐIỆN LỰC CAO BẰNG

69

 Nguyễn Thị Hường

1956

  Công nhân Phân xưởng Di-ê-den

25/2/1979

ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG

70

 Lê Văn Thật

1951

  Công nhân điện Chi nhánh điện Thị xã Hải Dương

03/8/1979

71

 Nguyễn Danh Tán

1948

  Công nhân điện Sở Điện lực Hải Hưng

10/6/1972

72

 Nguyễn Minh Tân

1938

  Công nhân điện Sở Điện lực Hải Hưng

03/8/1972

73

 Nguyễn Văn Hưu

1950

  Trưởng ca Nhà máy phát điện Đi-ê-den Hồng Thái, Ninh Giang

03/11/1073

74

 Bùi Hữu Vè

1947

  Công nhân điện Chi nhánh điện Thị xã Hải Dương

15/10/1973

75

 Vũ Quang Huy

1949

  Công nhân điện Chi nhánh điện Thị xã Hải Dương

1975

76

 Nguyễn Văn Hải

1960

  Công nhân điện Sở Điện lực Hải Hưng

01/3/1979

77

 Vũ Đình Tường

1958

  Công nhân vận hành Tổ quản lý điện Quán Gỏi

15/12/1979

CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1

78

 Nguyễn Văn Ngạc

1934

  Trưởng phòng Kỹ thuật

18/5/1972

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

79

 Phạm Hồng Khuyến

1955

  Kỹ thuật viên

30/9/1966

NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỤ

80

 Vũ Xuân Hòa

1941

  Công nhân vận hành lò

1972

81

 Đặng Đức Thọ

1940

  Trưởng kíp vận hành lò

1972

NHÀ MÁY ĐIỆN CỬA CẤM

82

 Trương Công Thoả

1943

 Nhân viên bảo vệ

20/4/1967

83

 Bùi Đức Phỉ

1914

  Công nhân vận hành lò

20/4/1967

84

 Phạm Ngọc Phách

1938

  Công nhân vận hành lò

20/4/1967

85

 Đào Thị Diện

1927

  Công nhân xỉ

20/4/1967

86

 Phạm Văn Liên

1932

  Công nhân xỉ

20/4/1967

87

 Lê Văn Sứ

1918

  Công nhân vận hành máy

20/4/1967

88

 Nguyễn Tuấn Hạ

1948

  Công nhân vận hành máy

20/4/1967

89

 Nguyễn Văn Tính

 

  Công nhân than

20/4/1967

90

 Keng Ly Minh

 

  Công nhân cân than

20/4/1967

91

 Phong

 

  Kỹ sư

20/4/1967

92

 Trương Văn Hối

 

 

1967

93

 Đinh Văn Ổn

 

 

1967

NHÀ MÁY ĐIỆN LÀO CAI

94

 Trần Duy Hài

1924

 

17/2/1979

NHÀ MÁY SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

95

  Huỳnh Hoành

1928

 

18/12/1972

NHÀ MÁY ĐIỆN THƯỢNG LÝ

96

 Phạm Xuân Ánh

1946

 Công nhân vận hành tuabin

15/3/1967

97

 Vũ Thọ Sơn

1938

 Nhân viên bảo vệ

06/4/1967

98

 Phạm Văn Tuyên

1928

 Công nhân thải xỉ

20/4/1967

99

 Nguyễn Thị Bê

1946

 Công nhân thải xỉ

20/4/1967

100

 Nguyễn Đình Lộc

1937

 Công nhân xỉ se lò

20/4/1967

101

 Trần Văn Dư

1917

 Công nhân hàn lò hơi

20/4/1967

102

 Trịnh Hữu Xương

1940

 Công nhân vận hành băng tải

13/3/1968

103

 Nguyễn Thị Thêm

1937

 Công nhân xúc than cầu

13/3/1968

104

 Lê Văn Tống

 

 Công nhân xỉ

16/4/1972

105

 Hứa Hữu Hằng

 

  Công nhân vận hành máy

16/4/1972

106

 Trần Văn Bật

 

 Công nhân vận hành máy

16/4/1972

107

 Tưởng Huy Hoan

 

 Trung cấp điện

16/4/1972

108

 Nguyễn Thị Xuân

 

 Học nghề

16/4/1972

109

 Trần Thị Vuốt

 

 Học nghề

16/4/1972

110

 Vũ Thị Đang

 

  Học nghề

16/4/1972

111

 Nguyễn Tiến Đo

 

 Học nghề

16/4/1972

112

 Lê Văn Dục

 

 Công nhân vận hành bơm

16/4/1972

113

 Lê Quốc Dũng

 

 Hành chính

16/4/1972

114

 Nguyễn Văn Số

 

 Cán bộ kế hoạch

16/4/1972

115

 Hoàng Thị Thanh

 

 Công nhân nhiên liệu

16/4/1972

116

 Đào Bá Nguyên

 

 Công nhân nhiên liệu

23/12/1972

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ

117

 Nguyễn Hồng Tý

1935

  Nhân viên bảo vệ

22/12/1965

118

 Nguyễn Trường Hiến

1932

 Nhân viên bảo vệ

22/12/1965

119

 Phạm Văn Thuận

1943

 Công nhân nguội

18/4/1966

120

 Trần Thị Bằng

1939

 Vận hành băng tải

18/4/1966

121

 Phạm Huy Lượng

1932

 Nhân viên bảo vệ kho

12/8/1966

122

 Tạ Công Tiên

1936

 Nhân viên bảo vệ kho

12/8/1966

123

 Hoàng Văn Tỉnh

1944

 Nhân viên bảo vệ kho

12/8/1966

124

 Bùi Trung Tần

1939

  Trưởng kíp

18/5/1972

125

 Nguyễn Hữu Đến

1953

 Vận hành lò

18/5/1972

126

 Nguyễn Khắc Nghĩa

1951

 Vận hành lò

18/5/1972

127

 Nguyễn Đình Phức

1943

 Trưởng ca

18/5/1972

128

 Vũ Huy Coi

1949

 Công nhân xây dựng

12/3/1979

NHÀ MÁY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

129

 Trần Kim Bang

1957

 Công nhân mắc dây đặt đèn

30/3/1979

SỞ ĐIỆN LỰC BÌNH TRỊ THIÊN (CŨ)

130

 Hoàng Văn Vào

1948

 Công nhân vận hành nhà máy, bậc 2/7

20/4/1972

131

 Nguyễn Trung Thông

1949

 Công nhân vận hành điện, bậc1/7

20/4/1972