Đoàn các đồng chí cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo ngành Điện tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

       Ngày 20.12.2020, nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đoàn các đồng chí cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo ngành Điện đã tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. Đoàn đã được xem phim tư liệu 3D về những mốc son lịch sử của Điện lực Việt Nam. Các đồng chí cán bộ hưu trí bày tỏ sự vui mừng đối với những thành tựu đã đạt được và tự hào về các bước phát triển của ngành Điện trong suốt 66 năm qua.

      Dưới đây là những hình ảnh về buổi tham quan của đoàn tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

 

 


  • 21/12/2020 09:43
  • Hải Yến – Xuân Tiến