Danh hiệu

Huân chương Hồ Chí Minh
Huân chương Sao Vàng
Huân chương Hồ Chí Minh
Huân chương Lao động
Huân chương Lao động
Huân chương Lao động
Anh hùng Lao động