CBCNV mới được tuyển dụng tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam thăm Nhà truyền thống ngành Điện

Chiều 29/9/2020, hơn 20 CBCNV mới tuyển dụng thuộc các ban chuyên môn của Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có buổi tham quan, giáo dục truyền thống tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. Đây là một trong những nội dung trong chương trình tổ chức đào tạo tập trung của lớp “Đào tạo định hướng cho CBCNV mới tuyển dụng thuộc Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam". Tại đây, các CBCNV đã được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành Điện trong 126 năm qua thông qua các hiện vật trực quan, những tư liệu về các công trình lớn có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Điện Việt Nam. Dưới đây là những hình ảnh về buổi tham quan, giáo dục của các CBNV mới tuyển dụng tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Bài và ảnh: Thu Hường - Quang Huy


  • 29/09/2020 09:52