Đoàn đại biểu Khối thi đua Sản xuất công nghiệp – Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tham quan tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Sáng ngày 5/11/2020, Đoàn đại biểu Khối thi đua Sản xuất công nghiệp – Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương do Đồng chí Nguyễn Văn Quyết – Phó Bí thư Đoàn khối dẫn đầu đã có buổi tham quan tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Tại đây, đoàn đại biểu đã được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành Điện trong 126 năm qua thông qua các hiện vật trực quan, những tư liệu về các công trình lớn có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Điện Việt Nam. Dưới đây là những hình ảnh về buổi tham quan của đoàn đại biểu tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.


  • 05/11/2020 03:26
  • Quang Huy - Thu Hường