LỊCH SỬ

HƠN 125 NĂM

Ngành Điện Việt Nam đã trải qua hơn 125 năm phát triển với bao thăng trầm, gian khó song cũng vô cùng oanh liệt, hào hùng

Thời kì sơ khai

Thời kì sơ khai

Năng lượng điện được người Pháp đưa vào sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam từ cuối Thế kỷ XIX,

Xem thêm
Dòng điện không bao giờ tắt

Dòng điện không bao giờ tắt

Trong hai thập kỷ xây dựng và phát triển, ngành Điện Việt Nam đã thiết lập và từng bước hoàn thiện

Xem thêm
Thống nhất và phát triển

Thống nhất và phát triển

Hệ thống điện Việt Nam đã phát triển với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh thống nhất toàn quốc

Xem thêm
Hội nhập và cất cánh

Hội nhập và cất cánh

EVN trở thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh để cạnh tranh và hội nhập kinh tế hiệu quả trong khu vực ASEAN

Xem thêm
Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Điện năng tăng trưởng nhanh, bình quân trên 10%/năm, đảm bảo cấp đủ điện cho phát triển KT-XH

Xem thêm
Tương Lai

Tương Lai

Ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo; xây dựng hệ thống lưới điện vận hành linh hoạt

Xem thêm