Đoàn công tác Công ty Dịch vụ Điện lực EVNHCMC tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ngày 22/12/2019, Đoàn công tác Công ty Dịch vụ Điện lực EVNHCMC do đồng chí Nguyễn Anh Vũ - Phó Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn đã đến tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019). Tại đây, Đoàn đã được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành Điện trong 65 năm qua, tham quan các hiện vật, những tư liệu về các công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng của ngành Điện Việt Nam.

Đoàn công tác Công ty Dịch vụ Điện lực EVNHCMC do đồng chí Nguyễn Anh Vũ - Phó Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn đã đến tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Đồng chí Nguyễn Anh Vũ - Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực EVNHCMC viết lưu bút tại Nhà truyền thống

Một số hình ảnh khác trong chuyến thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam của Đoàn:


  • 22/12/2019 03:27