Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Chiều ngày 26/09/2022, Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung đã đến thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. Đồng chí Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì đón tiếp đoàn.

Đoàn đã tham quan Phòng trưng bày hiện vật trong nhà, khu trưng bày hiện vật ngoài trời và chụp ảnh lưu niệm tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. Các thành viên trong Đoàn đã vô cùng xúc động nghe lại về lịch sử hình thành và phát triển của ngành Điện, nhìn lại những mốc son lịch sử của Điện lực Việt Nam. Buổi tham quan đã gợi lại những hồi ức không thể nào quên của những con người đã từng tham gia đóng góp một phần công sức để xây dựng và phát triển ngành Điện, như đồng chí Trần Hữu Hùng đã xúc động viết “Điện lực Việt Nam mãi mãi tự hào”.

Dưới đây là hình ảnh ghi lại quá trình Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan Nhà truyền thống

Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung chụp ảnh lưu niệm tại sảnh chính Toà nhà EVN

Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan hiện vật trưng bày ngoài trời tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan hiện vật trưng bày ngoài trời tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan hiện vật trưng bày ngoài trời tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan hiện vật trưng bày ngoài trời tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan hiện vật trưng bày ngoài trời tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan hiện vật trưng bày ngoài trời tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan hiện vật trưng bày ngoài trời tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó ban Truyền thông EVN (lề phải) giới thiệu về các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam với Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung

Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (thứ 2 từ trái sang) vui mừng đón tiếp Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung đến thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (áo trắng) cùng đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (bên trái) vui mừng trò chuyện cùng thành viên Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung đến thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (áo trắng) cùng đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (lề phải) cùng đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (áo trắng) vui vẻ trò chuyện cùng thành viên Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung đến thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (áo trắng, bên trái) cùng đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (thứ 2 từ trái qua) cùng đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (áo trắng) vui vẻ trò chuyện cùng thành viên Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung đến thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (lề phải) cùng đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (lề phải) cùng đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (lề trái) cùng đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (thứ 2 từ trái qua) cùng đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (thứ 2 từ phải qua) cùng đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (áo trắng bên tay trái) cùng đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (áo trắng) cùng đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN (áo trắng đứng ở vạch đỏ) cùng đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ông Trần Hữu Hùng - nguyên Phó chủ tịch Công đoàn EVNCPC viết lưu bút nhân dịp Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung đến thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Đoàn nguyên cán bộ Điện lực các tỉnh miền Trung chụp ảnh lưu niệm tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam


  • 26/09/2022 03:35
  • Tin: Thu Hường - Ảnh: Minh Hạnh


Các Tin khác