Đoàn Đại biểu công nhân lao động tiêu biểu – Công ty Truyền tải Điện 3 tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Ngày 12/08/2022, Đoàn Đại biểu công nhân lao động tiêu biểu – Công ty Truyền tải Điện 3 do đồng chí Hồ Công – Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3, đồng chí Lê Hồng Duật – Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải Điện 3 dẫn đoàn đã đến thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam là nơi bảo tồn và quảng bá các giá trị truyền thống xuyên suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển ngành Điện lực, giáo dục cho các thế hệ CBCNV ngành Điện ý thức tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết nhất trí, anh dũng kiên cường, cần cù sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó.

Tại đây, đoàn đã được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành Điện, tìm hiểu về những mốc son lịch sử của Điện lực Việt Nam, trải nghiệm tham quan thực tế ảo và tham quan các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống.

Dưới đây là những hình ảnh về buổi tham quan của đoàn tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

 


  • 12/08/2022 04:58
  • Tin: Thu Hường - Ảnh: Thúy Linh