Đoàn Cán bộ Bảo tàng lịch sử Quốc gia tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Sáng ngày 31/8/2022, Đoàn cán bộ Bảo tàng lịch sử Quốc gia đã đến thăm Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. Chuyến thăm của Đoàn nhằm mục đích tham quan, học hỏi, xây dựng mô hình và tham khảo việc áp dụng các công nghệ hiện đại vào công tác trưng bày.

Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam là sự kết hợp giữa loại hình bảo tàng lịch sử xã hội và loại hình bảo tàng khoa học kỹ thuật. Phương pháp trưng bày tiếp cận theo hướng kết hợp cả theo tiến trình, giai đoạn lịch sử và theo các chuyên đề. Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam đã được áp dụng các công nghệ hiện đại như vách cong panorama, kính thực tế ảo, bản đồ hệ thống điện...vào quá trình tham quan, tạo nên sự thích thú và thu hút trong quá trình trải nghiệm.

Dưới đây là hình ảnh ghi lại quá trình Đoàn cán bộ Bảo tàng lịch sử Quốc gia tham quan Nhà truyền thống

Vách cong panorama là một trong những công nghệ hiện đại hiện đang được áp dụng tại Nhà truyền thống

Các hiện vật trưng bày tại Nhà truyền thống cũng nhận được nhiều sự chú ý của Đoàn tham quan:

Cán bộ Viện Bảo tàng lịch sử Quốc gia trải nghiệm kính thực tế ảo

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó ban Truyền thông EVN giới thiệu thêm cho Đoàn cán bộ Bảo tàng lịch sử Quốc gia về quy mô, hệ thống cũng như quy cách trưng bày các hiện vật lịch sử tại Nhà truyền thống


  • 31/08/2022 04:57
  • Tin: Thu Hường - Ảnh: Thúy Linh


Các Tin khác