Đoàn Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tham quan Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Sáng ngày 10/12/2022, Đoàn giảng viên và sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đến thăm Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tại đây, đoàn đã có chuyến tham quan và trải nghiệm tại Nhà truyền thống.

Tại Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, đoàn đại biểu đã được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ngành Điện lực Việt Nam thông qua các hiện vật trực quan, những tư liệu về các công trình lớn có ý nghĩa quan trọng trong suốt chiều dài xây dựng và phát triển của ngành Điện.

Dưới đây là những hình ảnh về buổi tham quan của đoàn tại Nhà truyền thống ngành Điện.


  • 10/12/2022 04:26
  • Tin: Thu Hường - Ảnh: Ngọc Tuấn


Các Tin khác