Nhân dịp đến thăm Phòng truyền thống của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng sự lớn mạnh và không ngừng phát triển của ngành Điện lực Việt Nam cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã góp phần quan trọng trong việc đưa đất nước Việt Nam trở thành hiện đại hóa và vững mạnh như ngày nay

Nhân dịp đến thăm Phòng truyền thống của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tôi xin được nhiệt liệt chúc mừng sự lớn mạnh và không ngừng phát triển của ngành Điện lực Việt Nam cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã góp phần quan trọng trong việc đưa đất nước Việt Nam trở thành hiện đại hóa và vững mạnh như ngày nay

Xem chi tiết...
TS. Khăm-phăn Phôm-mạ-thắt
31/05/2022