Tư liệu media

 Phim tài liệu EVN - 65 năm thắp sáng niềm tin
video thumb

Phim tài liệu EVN - 65 năm thắp sáng niềm tin

Phim tài liệu EVN - 65 năm thắp sáng niềm tin

 Tuần lễ hồng EVN 2019
video thumb

Tuần lễ hồng EVN 2019

Tuần lễ hồng EVN 2019

 EVN chia sẻ, đổi mới và hội nhập
video thumb

EVN chia sẻ, đổi mới và hội nhập

EVN chia sẻ, đổi mới và hội nhập

 Ấn tượng EVN năm 2018
video thumb

Ấn tượng EVN năm 2018

Ấn tượng EVN năm 2018

 Dòng sáng trên hai con sông chảy ngược Sêsan và Sêrêpôk
video thumb

Dòng sáng trên hai con sông chảy ngược Sêsan và Sêrêpôk

Dòng sáng trên hai con sông chảy ngược Sêsan và Sêrêpôk

 Dòng sáng Đồng Nai - Sự chuyển hóa kỳ diệu
video thumb

Dòng sáng Đồng Nai - Sự chuyển hóa kỳ diệu

Dòng sáng Đồng Nai - Sự chuyển hóa kỳ diệu

 Thắp sáng những miền xa
video thumb

Thắp sáng những miền xa

Thắp sáng những miền xa

 EVN thắp sáng niềm tin 2017 (Tiếng Anh)
video thumb

EVN thắp sáng niềm tin 2017 (Tiếng Anh)

EVN thắp sáng niềm tin 2017 (Tiếng Anh)

 EVN thắp sáng niềm tin 2017 (Tiếng Việt)
video thumb

EVN thắp sáng niềm tin 2017 (Tiếng Việt)

EVN thắp sáng niềm tin 2017 (Tiếng Việt)

 Kinh doanh dịch vụ khách hàng (Tiếng việt)
video thumb

Kinh doanh dịch vụ khách hàng (Tiếng việt)

Kinh doanh dịch vụ khách hàng (Tiếng việt)

 EVN tri ân khách hàng năm 2017 (Tiếng Việt)
video thumb

EVN tri ân khách hàng năm 2017 (Tiếng Việt)

EVN tri ân khách hàng năm 2017 (Tiếng Việt)

 Partnership Meeting 2017 (Tiếng Anh)
video thumb

Partnership Meeting 2017 (Tiếng Anh)

Partnership Meeting 2017 (Tiếng Anh)

 EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin (Tiếng Anh)
video thumb

EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin (Tiếng Anh)

EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin (Tiếng Anh)

 EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin (Tiếng Việt)
video thumb

EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin (Tiếng Việt)

EVN - 60 năm thắp sáng niềm tin (Tiếng Việt)

 Những người làm nghề điện - Phần 2
video thumb

Những người làm nghề điện - Phần 2

Những người làm nghề điện - Phần 2

 Những người làm nghề điện - Phần 1
video thumb

Những người làm nghề điện - Phần 1

Những người làm nghề điện - Phần 1

 Nhà máy Thủy điện Sơn La
video thumb

Nhà máy Thủy điện Sơn La

Nhà máy Thủy điện Sơn La

 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình
video thumb

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

 Nhà máy Điện Yên Phụ
video thumb

Nhà máy Điện Yên Phụ

Nhà máy Điện Yên Phụ

 Ngành điện với ngày toàn quốc kháng chiến
video thumb

Ngành điện với ngày toàn quốc kháng chiến

Ngành điện với ngày toàn quốc kháng chiến

 Ngành điện trước năm 1954
video thumb

Ngành điện trước năm 1954

Ngành điện trước năm 1954

 EVN tương lai
video thumb

EVN tương lai

EVN tương lai

 Đường dây 500kV Bắc-Nam mạch 1
video thumb

Đường dây 500kV Bắc-Nam mạch 1

Đường dây 500kV Bắc-Nam mạch 1

 Đưa điện về nông thôn
video thumb

Đưa điện về nông thôn

Đưa điện về nông thôn

 Cụm nhiệt điện Vĩnh Tân
video thumb

Cụm nhiệt điện Vĩnh Tân

Cụm nhiệt điện Vĩnh Tân